PANDA FRIDAYS to benefit oferowany przez World Wildlife Fund (WWF). Dzięki niemu raz na dwa tygodnie pracownicy WWF nie muszą przychodzić do pracy w piątek. Nazwa benefitu odnosi się do logo organizacji, którym jest panda.

 

PARASKEWIDEKATRIAFOBIA to paniczny lęk przed piątkiem trzynastego. Wyraz ten powstał z greckich słów: paraskevi (piątek), dekatreis (trzynasty), phobia (lęk). Tak, jak w przypadku innych fobii, konieczna jest wizyta u specjalisty, który doradzi dalsze leczenie np. psychoterapię.

 

PREKARIAT to kategoria społeczna charakterystyczna dla współczesnego kapitalizmu, obejmująca osoby zatrudniane w ramach elastycznych form zatrudnienia. Prekariusz to osoba, która żyje w ciągłej niepewności finansowej. Wynika ona z braku gwarancji ciągłości zatrudnienia, ograniczonej możliwość korzystania z uprawnień i świadczeń pracowniczych, czy niestabilnych warunków pracy.

 

PHUBBING to słowo powstałe z połączenia dwóch angielskich słów: "phone" (telefon) i „snubbing" (lekceważenie). Oznacza ignorowanie osób, z którymi akurat przebywamy, poprzez korzystanie w ich obecności z telefonu. Phubbing zagraża relacjom towarzyskim, zawodowy oraz rodzinnym. Odgradza od siebie ludzi, niszczy więzi oraz prowadzi do wyobcowania osób uzależnionych od telefonów.

 

PREZENTEIZM to przychodzenie do pracy pomimo złego stanu zdrowia. Zjawisko to dotyczy pracowników, którzy pomimo choroby przychodzą do pracy dla samej obecności. Prezenteizm wiąże się ze zmniejszoną efektywnością wykonywanej pracy oraz narażeniem innych osób na zachorowanie.

 

PROFIL INSIGHTS DISCOVERY to licencjonowane narzędzie zbudowane w oparciu o typologię Junga, które wspomaga indywidualny rozwój. Na bazie odpowiedzi udzielonych w Kwestionariuszu Preferencji, zostaje opracowany raport, który prezentuje niepowtarzalny styl działania, potrzeb i oczekiwań danej osoby. Profil jest doskonałym wsparciem w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami.

 

RUMINACJE to to proces nieustannego powracania myślami i analizowania na nowo swoich problemów. Natrętne myśli zdają się nie mieć końca, wyjścia ani logicznego rozwiązania. Mogą dotyczyć zarówno zdarzeń przeszłych, jak i przyszłych. Prowadzą często do nadmiernego zamartwiania się, co z kolei może doprowadzić do stanów lękowych oraz depresji.

 

SCHADENFREUDE to termin z psychologi społecznej, który powstał przez połączenie niemieckich słów schaden (szkoda, strata) i freude (radość). Oznacza dosłownie „radość z nieszczęścia”. Schadenfreude jest więc czerpaniem przyjemności z cudzego nieszczęścia.

 

STAY INTERVIEW to rozmowa pomiędzy przełożonym i jego pracownikiem dotycząca satysfakcji z dotychczasowej współpracy oraz potencjalnych powodów, które mogłyby spowodować przyszłą rezygnację. Informacje otrzymane podczas wywiadu pozwalają określić obszary w firmie wymagające poprawy oraz zapobiec odejściu pracownika.

 

SZKOŁA RADZENIA SOBIE to wyjątkowe miejsce, które uczy jak dbać o swoje zdrowie psychiczne. Tworzy nowy edukacyjno-pomocowy punkt na mapie Poznania, skierowany do jego mieszkańców oraz mieszkańców okolicznych gmin. Uczniowie szkoły zyskują wiedzę i umiejętności niezbędne do lepszego radzenia sobie z problemami natury psychicznej. Zajęcia pomagają odzyskać wewnętrzną równowagę oraz poprawić jakość życia.

 

SYLLOGOMANIA to zaburzenie psychiczne polegające na trudnościach w pozbywaniu się niepotrzebnych przedmiotów (bezwartościowych lub o niewielkiej wartości). Określane jest również jako patologiczne zbieractwo.

 

URLOP SABBATICAL to urlop dla profesjonalistów, który trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy. Oferowany jest głównie pracownikom, którzy odgrywają znaczącą rolę w organizacji. Urlop ten pomaga walczyć z wypaleniem zawodowym. Dzięki niemu pracownicy mogą w pełni zregenerować siły i odzyskać utraconą motywację do pracy.

 

WELLBEING W PRACY oznacza „dobrostan”, za którym kryje się dobre samopoczucie pracowników. Osiąga się go poprzez: zapewnienie pracownikom odpowiednich możliwości rozwoju, dbanie o ich bezpieczeństwo i zdrowie oraz ograniczenie czynników stresogennych.

 

ZARZĄDZANIE RÓŻNORODNOŚCIĄ to koncepcja zakładająca, że różnorodność w miejscu pracy jest jednym z kluczowych zasobów organizacji, przyczyniającym się do jej rozwoju oraz realizacji celów biznesowych. Różnorodność może być związana m.in. z płcią, wiek, pochodzeniem, rasą, wyglądem fizyczny, różnicowaniem dochodowym, miejscem zamieszkania, czy orientacją seksualną.

 

ZOOMIZM to nowy model organizacji pracy nasilająca samoizolację pracowników. Zwiększa wartość dodaną dla przedsiębiorstwa, ponieważ koszty utrzymania biur przenoszone są na pracowników. Model ten dotyczy głównie współczesnej klasy średniej i stanowiących ją pracowników umysłowych. Zoomizm wyklucza osoby, które nie są w stanie wykonywać zdalnie swoich obowiązków zawodowych, a także tych, którzy nie mają do tego odpowiedniego sprzętu, warunków i kompetencji cyfrowych.

 

 

 

DOŁĄCZ DO MOJEJ SIECI KONTAKTÓW

© 2024 MRUG.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: empressia.pl