Jaki jest cennik usług?

Każde zapytanie wyceniane jest indywidualne. Wartość usługi zależy m. in. od wielkości zlecenia, miejsca realizacji, liczby uczestników, oczekiwanych narzędzi i metod pracy. Zapraszam do niezobowiązującego kontaktu – w odpowiedzi na zapytanie przedstawię kalkulację.

wyślij zapytanie o wycenę

Jakie są metody pracy 1:1?

Potocznie przyjęło się mówić, że każda forma spotkania 1:1 jest coachingiem. W praktyce coaching jest jedną z 3 metod pracy indywidualnej obok dedykowanych treningów i konsultacji.

Czym się różni coaching od konsultacji?

W coachingu proces skoncentrowany jest na zaangażowaniu osoby coachowanej (coachee), co możemy opisać symboliczną proporcją 80/20, gdzie 80 oznacza aktywność coachee, a 20 aktywność coacha. W konsultacjach mamy do czynienia z proporcją 50/50.

Jak znaleźć dobrego dla siebie coacha?

Przy wyborze coacha równie ważne jest znalezienie osoby wykwalifikowanej do prowadzenia tego typu procesów, jak również uwzględnienie aspektu sympatii i zaufania. Dobra relacja pomiędzy coachem a coachee jest fundamentem procesu rozwojowego. Swoim klientom proponuję pierwsze, nieodpłatne i niezobowiązujące spotkanie, po którym obie strony decydują, czy chcą podjąć dalszą współpracę.

Jak wygląda spotkanie coachingowe?

W zależności od tego, czy spotkanie jest zaplanowane w ramach cyklu spotkań, czy też jest jednorazowym wydarzeniem (tzw. interwencja coachingowa) określamy temat spotkania i dobieramy optymalną metodę pracy. Najczęściej spotkania trwają 1-2 godziny. Biorąc pod uwagę oczekiwania coachee (np. ograniczona dostępność czasowa, wspólna praca w terenie) jest możliwość realizowania również spotkań 4- i 6-godzinnych.

Czy konieczne jest spotkanie osobiste podczas coachingu/konsultacji?

Nie jest ono konieczne. Zarówno podczas spotkania osobistego, jak i zdalnego, możemy określić, czy spotkaliśmy odpowiedniego dla siebie coach. 

Jakimi metodami są realizowane szkolenia?

Metody są dopasowane do celów, jakie mają zostać zrealizowane podczas szkolenia. Moje szkolenia mają charakter warsztatowy i opierają się na:

  • grach,

  • analizach studium przypadku,

  • symulacjach,

  • odgrywaniu ról,

  • pracy w grupach,

  • moderowanych dyskusjach, wymianie doświadczeń,

  • udzielaniu informacji zwrotnych (za zgodą grupy – praca z kamerą),

  • analizie fragmentów filmów,

  • kreatywnych metodach pracy indywidualnej i zespołowej,

  • sesjach prowadzonych metodą facylitacji.

Jakie są korzyści z posiadania Profilu Indywidualnego?

Profil Indywidualny jest licencjonowanym narzędziem wspomagającym rozwój indywidualny. Dokument ten jest doskonałym wsparciem dla ludzi w pogłębianiu wiedzy na temat samych siebie, swojego stylu działania i jego wpływu na relacje z innymi osobami w środowisku pracy. By otrzymać profil, respondent wypełnia kwestionariusz on-line. Wynikiem jest wielostronicowy raport, który daje możliwość dokładnego zrozumienia stylu funkcjonowania respondenta, oraz jego wpływu na relacje interpersonalne zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.

Czy spotkanie on-line jest tak samo efektywne, jak stacjonarne?

Efektywność spotkania on-line zależy z jednej strony od odpowiedniego doboru metod pracy przez trenera, a z drugiej od nastawienia uczestników do pracy on-line. Tak więc odpowiedzialność za efektywność leży tu po obu stronach: na trenerze za dobranie odpowiednich metod pracy oraz na uczestnikach za zaangażowanie w zaproponowane przez trenera metody. Warto pamiętać, że edukacja zdalna posiada szeroki wachlarz możliwości korzystania z nowoczesnych technologii. Dzięki nim możemy m.in. w krótkim czasie zaangażować duże grupy do wykonywania tych samych aktywności.

Czym różni się coaching zespołowy od facylitacji?

Coaching zespołowy od facylitacji różni się celem. Pierwszy służy przede wszystkim polepszeniu jakości funkcjonowania zespołu, gdzie głównym tematem do przepracowania jest sposób współpracy jego członków. Drugi zaś ma na celu wypracowanie z grupą rozwiązania, decyzji lub planu dotyczącego problemu, z którym aktualnie się mierzą.

Jakie narzędzia są wykorzystywane na szkoleniach online?

Do przeprowadzenia spotkania rekomenduję klientom platformę Microsoft Teams lub Zoom. Istnieje jednak możliwość prowadzenia szkolenia na platformie wskazanej przez klienta. Narzędziami uzupełniającymi szkolenie on-line są m.in. MójTrener.edu, Mentimeter, Kahoot, Jamboard.

DOŁĄCZ DO MOJEJ SIECI KONTAKTÓW

© 2024 MRUG.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: empressia.pl