IMMERSYJNOŚĆ to poczucie bycia fizycznie obecnym w niefizycznym świecie. Związana jest z technologią wirtualnej oraz rozszerzonej rzeczywistości. Dzięki dostarczanym przez systemy VR i AR obrazom, dźwiękom oraz bodźcom, nasza percepcja przestaje odróżniać granice świata realnego od cyfrowego. Zakłada się, że technologie immersyjne będą coraz bardziej oddziaływać na nasze wszystkie zmysły, łącząc obie rzeczywistości w całość.

 

IMPAS TRÓJKĄTA NIEMOŻLIWEGO WŁADZY jest to sytuacja, w której władza nie jest w stanie, w tym samym czasie, zapewnić obywatelom ochrony: zdrowia, wolności i gospodarki. Impas ten jest szczególnie widoczny w obliczu panującej obecnie pandemii COVID-19.

 

INSTAGRAMMABLE – coś atrakcyjne wizualnie w sposób odpowiedni do sfotografowania i opublikowania w aplikacji społecznościowej Instagram. Są to najczęściej miejsca oraz wnętrza, ale również potrawy, kosmetyki czy biżuteria. W przeciągu ostatnich lat coraz popularniejsze staje się projektowanie przestrzeni w stylu instagrammable, w których projektanci kładą nacisk na to, by ich miejsca posiadały odpowiedni Instagramowy styl, a więc dobrze wyglądały na zdjęciach.

 

INTERMENTORING to narzędzie HR polegające na uwzględnieniu wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników w różnym wieku i wykorzystaniu ich jako atut firmy. To zmodyfikowana wersja tradycyjnego mentoringu, pozwalająca na przekazywanie wiedzy i doświadczeń pomiędzy pracownikami w różnym wieku.

 

JĘZYK SERCA znany również jako Porozumienie bez Przemocy (Nonviolent Communication - NVC) – jest metodą komunikacji, która pozwala na całkowite wyeliminowanie, lub co najmniej ograniczenie, możliwości wystąpienia przemocy w dialogu. Efekt ten uzyskuje się dzięki szczeremu wyrażaniu swoich uczuć i potrzeb, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku i empatii wobec rozmówcy.

 

JOB CRAFTING (pol. modelowanie pracy) to metoda zwiększająca zaangażowanie i poczucie sensu z wykonywanej pracy, poprzez dopasowywanie jej do swoich zdolności i predyspozycji oraz nadawanie jej nowego, głębszego znaczenia. Działa w myśl zasady, że jeśli zmienimy sposób myślenia o wykonywanej przez nas pracy, nabierze ona dla nas większego sensu. Job crafting pomaga ludziom łączyć pracę ze swoimi talentami i zainteresowaniami, dzięki czemu odczuwają większą satysfakcję, radość i dumę z wykonywanych zadań.

 

JOGA ŚMIECHU to praktyka polegająca na wywoływaniu radosnego śmiechu przez specjalne ćwiczenia, proste techniki oddechowe i relaksację. Przyczynia się to do poprawy samopoczucia, obniżenia stresu, dotlenienia organizmu, poprawienia krążenia i zwiększenia poziom hormonów szczęścia.

 

KARŌSHI to japońskie słowo oznaczające śmierć z przepracowania. To socjomedyczne określenie odnosi się do zgonów lub wystąpienia poważnych uszczerbków na zdrowiu spowodowanych schorzeniami krążeniowo-sercowymi, do których prowadzi połączenie nadciśnienia tętniczego, miażdżycy oraz znacznego przeciążenia pracą i długotrwały stresem.

 

KARTY DROGI to dwustronne karty metaforyczne, oparte na motywie drogi, na których można zapisać swoje refleksje oraz zabrać je ze sobą do domu. Powstały, aby wspomagać procesy rozwojowe osób uczestniczących w sesjach coachingowych, terapeutycznych, szkoleniach, doradztwie zawodowym oraz innych formach rozwoju osobistego.

 

KARTY METAFORYCZNE to narzędzie rozwojowe oparte na metaforze, która nadaje nowe znaczenie słowu, wyrażeniu czy obrazowi poprzez odniesienie do innej rzeczy lub zjawiska. Dzięki metaforze dosłowne znaczenie konstruktów nabiera nowego sensu. Karty metaforyczne pozwalają połączyć na pozór różne od siebie znaczenia, co ułatwia spojrzenie na daną sytuację z szerszej perspektyw oraz dostrzeżenie jej ukrytego znaczenia.

 

KARTY SYMBOLICZNE to narzędzie rozwojowe oparte na symbolu, który ma jedno znaczenie dosłowne oraz drugie ukryte. Te drugie znaczenie jest prostsze, krótsze i bardziej wyraziste np. lew dosłownie oznacza gatunek mięsożernego ssaka lądowego z podrodziny panter w rodzinie kotowatych, zaś symboliczne – siłę. Karty symboliczne pomagają zatem doprecyzować wieloaspektowe zagadnienia, pomagają zawęzić obszar poszukiwań i szybciej znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania.

 

KONSULTACJA KRYZYSOWA to forma pierwszej pomocy psychologicznej i emocjonalnej udzielanej osobie, która doświadcza silnie stresowego lub kryzysowego wydarzenia. Od konsultacji psychologicznych i psychoterapii wyróżnia ją interdyscyplinarność – korzysta z różnych środków, które mogą okazać się pomocne przy pracy z klientem.

 

KOOPETYCJA to sytuacja, w której przedsiębiorstwa jednocześnie konkurują i kooperują ze sobą. Może być zdominowana przez współpracę, zrównoważona lub zdominowana przez konkurencję. Impulsem do podjęcia takiego działania jest potrzeba dzielenia ryzyka oraz kosztów badań i rozwoju. Koopetycja pozwala na ich redukcję, a także m.in. na wzrost udziałów rynkowych, wskaźników efektywności oraz rozwój nowych technologii.

 

MĘSPLIKACJA to termin opisujący sytuację w której mężczyzna, na ogół nieproszony, uznaje za stosowne wytłumaczyć coś kobiecie, nie biorąc pod uwagę, że jego słuchaczka może mieć takie samo lub większe o tym pojęcie, niż on sam.

 

MIKROLEARNING to nauka skrawków tematów i koncepcji, adekwatna dla czasów deficytu uwagi. Moduły są poświęcone jednemu aspektowi danego tematu i trwają od kliku do kilkunastu minut. W mikrolearingu ważne jest bezzwłoczne przejście do doświadczania, tak aby, jak najszybciej zastosować omawiane zagadnienia w praktyce. Jeżeli zagadnienie okaże się dla nas użyteczne - zapamiętamy je.

 

MINDFULNESS to szczególny rodzaj uwagi: świadomej, nieosądzającej i skierowanej na bieżącą chwilę. Odnosi się do odbierania rzeczywistości takiej, jaka jest“, a nie takiej, jaką chcielibyśmy ją widzieć. Mindfulness polega na wyłączeniu naszego autopilota i skupieniu się na obecnej chwili. To sztuka bycia tu i teraz.

 

MIND MAPPING (pol. tworzenie mapy myśli) to metoda tworzenia wizualnych notatek, która pobudza do pracy obie półkule naszego mózgu. Według autorów, tworzenie map myśli pozwala łatwiej i efektywniej zapamiętywać informacje. Mind Mapping ma wspomagać analizę, wspierać wizualizowanie problemów i ich przyczyn, co sprawi, że będziemy w stanie szybciej określić związki logiczne pomiędzy faktami.

 

NETNOGRAFIA zwana też etnografią wirtualną, to nowa forma badań etnograficznych, która analizuje kultury i społeczności internetowe. Badanie wirtualnych aspektów życia społecznego pozwala na lepsze rozpoznanie i zrozumienie gestów, pragnień, symboli, mających wpływ na konkretnych konsumentów i grupy konsumenckie. Dlatego netnografia jest wykorzystywana w badaniach na rzecz różnych marek chcących rozwijać swoje produkty i komunikację.

 

OFFBOARDING to proces związany z odejściem pracownika z firmy. Obejmuje zbiór zasad i czynności wykonywanych na zakończenie współpracy. Offboarding ma sprawić, by proces zwolnienia był jak najmniej odczuwalny dla firmy i minimalizował ryzyko utraty ciągłości wykonywania zadań. Pracownikowi pozwala na spokojne zakończenie wszystkich spraw oraz pożegnanie się ze współpracownikami i klientami.

 

 

 

DOŁĄCZ DO MOJEJ SIECI KONTAKTÓW

© 2024 MRUG.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: empressia.pl