ACTIVITY BASED WORKING to koncepcja elastycznego projektowania biura. Zgodnie z nią biuro nie jest dzielone się na poszczególne stanowiska pracy, ale na strefy, w których wykonywane są określone zadania. Pracownicy nie mają przypisanych stanowisk. Zamiast tego otrzymują możliwość samodzielnego wyboru miejsca wykonywania obowiązków. Pozwala to na elastyczne dostosowane biura do potrzeb pracownika.

 

ANALIZA TRANSAKCYJNA to psychologiczna koncepcja stosunków międzyludzkich, która opiera się na założeniu, że każda osoba posiada trzy stany „ja": Ja - Dorosły, Ja - Dziecko, Ja – Rodzic. Stany te stanowią spójny zbiór uczuć i doświadczeń powiązanych z odpowiadającymi im zachowaniami. Nasz sposób porozumiewania się przybiera różne stany „ja“, dlatego podejmujemy odmienne decyzje. Analiza Transakcyjna pozwala je rozpoznać i przeanalizować, co ułatwia zrozumienie innych, ograniczając przy tym ryzyko wystąpienia konfliktu.

 

ARBEJDSGLAEDE to słowo pochodzenia duńskiego, które w języku polskim oznacza dosłownie pracoszczęście". Arbejdsglaede zapoczątkowało w 2014 r. nowy trend, który koncentruje się na promocji szczęścia w pracy. Wraz z nim pojawiło się nowe stanowisko – Chief Happiness Officer – które te zadanie ma spełniać. Dyrektor ds. Szczęścia pomaga tworzyć przyjazną i radosną atmosferę, jest partnerem oraz mediatorem w konfliktach, a przede wszystkim dąży, aby każdy pracownik czuł się ważny dla firmy oraz widział głębszy sens swojej pracy.

 

BLEISURE to podróż służbowa połączona z realizacją celów prywatnych. Termin powstał z połączenia angielskich słów,,business" (pol. biznes) i „,leisure" (pol. wypoczynek). Bleisure pozwala pracownikowi łączyć obowiązki służbowe z wypoczynkiem. Czas poza pracą może przeznaczyć np. na zwiedzanie, sport czy udział w wydarzeniach kulturalnych.

 

COACHING ZESPOŁOWY jest procesem rozwojowym, podczas którego coach pracuje ze wszystkimi członkami zespołu jednocześnie (w odróżnieniu od coachingu indywidualnego). Poprzez zadawanie odpowiednich pytań i moderowanie dyskusji, coach pomaga zespołowi osiągnąć jego cel.

 

COVIWERTYZM to nowy typu osobowości powstały w wyniku doświadczenia pandemii koronawirusa. Jest wypadkową tego, co najlepsze w introwertyzmie i ekstrawertyzmie. Coviwertyk porównywany jest do ambiwertyka, który sprawnie zaadaptował się do nowej sytuacji. Taka osoba cieszy się z możliwości spędzenia czasu w domu, który wykorzystuje na autorefleksję oraz odkrywanie nowych pasji. Coviwertyk docenia możliwość kontrolowania swoich kontaktów towarzyskich – sam decyduje, jak i z kim nawiąże kontakt.

 

CULTURAL FIT to stopień dopasowania danego kandydata lub pracownika do kultury organizacyjnej firmy. Określa się go poprzez porównanie postaw, wartości i indywidualnych przekonań danej osoby do podstawowych wartości i kultury całej organizacji.

 

CYFROWI NOMADZI to osoby łączące pracę zdalną z podróżowaniem. Cyfrowi nomadzi nie są związani z konkretnym miejscem, często się przemieszczają i pracują z dowolnego miejsca na Ziemi. Są to głównie osoby pracujące w branżach kreatywnych (m.in. freelancerzy, programiści, copywriterzy, graficy, tłumacze itp.).

 

DEVELOPMENT CENTRE to jedno z narzędzi stosowanych do oceny kompetencji oraz potencjału pracowników. Jest to metoda, która za pomocą kompleksowego opisu, wynikającego z obserwacji pracowników przez wykwalifikowanych asesorów, pozwala na określenie mocnych stron oraz obszarów rozwojowych pracownika. Uczestnicy DC świadomie poddają się serii ćwiczeń i symulacji mających odzwierciedlić ich naturalne lub pożądane środowisko pracy. Zadania są tak skonstruowane, aby ich rozwiązanie wymagało wykazania się różnymi kompetencjami.

 

EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA (ang. sharing economy) polega na wprowadzenie do obiegu gospodarczego zasobów, które nie są w pełni wykorzystywane przez ich właścicieli. Pozwala to na wspólne korzystanie z dóbr (np. nieruchomości, pojazdów), bez potrzeby przekazywania praw własności. Za pomocą portali internetowych, osoby prywatne mogą dzielić się swoimi zasobami, stając się tym samym prosumentami, czyli konsumentami i producentami w jednym.

 

EMPLOYEE ADVOCACY to nadanie pracownikom roli ambasadorów marki pracodawcy. Zaangażowanie pracowników polega m.in. na dzieleniu się wrażeniami, informacjami i relacjami związanymi z firmą na swoich prywatnych profilach w mediach społecznościowych. Adwokaci marki są wiarygodnym źródłem informacji oraz referencji firmy. Za pomocą swoich marek eksperckich mogą zbudować świadomość oraz zaangażować odbiorców, w tym potencjalnych kandydatów. W skrócie Employee Advocacy to Employer Branding oparty o Personal Branding pracowników.

 

EMPLOYEE VALUE PROPOSITION  to unikalny pakiet korzyści, jakie firma oferuje swoim pracownikom oraz kandydatom. Jest odpowiedzią na pytanie, dlaczego osoba poszukująca pracy miałaby pracować właśnie w tej, a nie innej firmie.

 

EMPLOYER BRANDING to wszelkie działania, jakie podejmuje firma, w celu zbudowania spójnego i pozytywnego wizerunku wśród obecnych i potencjalnych pracowników. EB wspiera wizerunek firmy, jako „pracodawcy z wyboru”. Dzięki wdrożeniu strategii EB, firma zaczyna być postrzegana w kategoriach atrakcyjnego środowiska do rozwijania kariery zawodowej, możliwości i pasji pracownika.

 

ERGOFOBIA to lęk przed pracą. Jest to dość rzadka fobia społeczna, która odpowiada za zaburzenia lękowe związane z podjęciem aktywności zawodowej. Może objawiać sie w postaci lęku przed wyjściemu do pracy lub znalezieniem zatrudnienia.

 

EUSTRES to pozytywny stres, który mobilizuje do działania. Wiąże się z uczuciem podniecenia i napięcia, które jest przyjemne i sprzyja osiąganiu wyznaczonych celów. Często towarzyszy wydarzeniom takim jak: rozpoczęcie studiów, nowa praca, ślub czy narodziny dziecka. Odczuwamy wówczas stres, który jest dla nas ekscytujący i pobudzający. Po przekroczeniu optymalnego poziomu stresu pojawia się dystres, czyli stres niekorzystny. Jest on szkodliwy i negatywnie wpływa na jakość naszego życia.

 

FACYLITACJA to tworzenie warunków pracy podczas spotkań, aby wykorzystać potencjał grupy i osiągnąć wysokiej jakości rezultat. Zadanie te realizuje facylitator – osoba zaakceptowana przez wszystkich członków grupy, niezależna i neutralna w stosunku do niej oraz nieposiadająca prawa podejmowania decyzji. Facylitacja pomaga grupom znaleźć odpowiedzi na postawione przez nich wcześniej pytania.

 

FOMO to skrót od ang. "fear of missing out" i oznacza lęk przed tym, że coś nas ominie. FOMO uważane jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku, która wiąże się z obawą, że ważne i ciekawe informacje lub wydarzenia mogą dziać się bez naszej wiedzy. Objawia się przymusem ciągłego sprawdzania powiadomień, wchodzenia na social media lub portale informacyjne. Może powodować ciągłe rozkojarzenie i dyskomfort psychiczny.

 

FUCKUP NIGHTS to cykl spotkań, podczas których uczestnicy opowiadają o swoich porażkach biznesowych. Spotkaniom przyświeca idea porażki, jako jednego z etapów drogi do sukcesu. FuckUp Nights pozwala uczyć się na błędach innych przedsiębiorców i wyciągać wnioski dla własnego biznesu. Spotkania mają zasięg międzynarodowy – obecnie FuckUp Nights organizowane są w 100 miastach na całym świecie.

 

GENERACJA C to grupa społeczna wyróżniająca się wspólną kulturą zachowań, określaną za pomocą słowa,,connected" (ang. połączeni). W jej skład wchodzą głównie przedstawiciele pokolenia Y i Z, którzy są ciągle „połączeni“ dzięki nowym technologiom i dostępowi do sieci. Ich relacje przekraczają granice geograficzne i wiekowe. Są naturalnymi twórcami, przyzwyczajonymi do ciągłego kreowania treści.

 

GIGGERSI to przedstawiciele gospodarki wolnych strzelców (ang. gig economy). Ich praca polega na realizowaniu konkretnych projektów lub zadań. Tworzą ją freelancerzy, niezależni wykonawcy, konsultanci lub pracownicy tymczasowi zatrudniani do realizacji określonych kontraktów.

 

HACKATHON to spotkanie specjalistów (programistów, testerów, projektantów itp.) trwające zwykle kilkadziesiąt godzin. Jego celem jest rozwiązanie jakiegoś problemu, stworzenie nowego narzędzia lub udoskonalenie już istniejącego. Hackathon wykorzystywany jest również jako metoda rekrutacji nowych pracowników, w szczególności w branży IT.

 

HOLOKRACJA to system zarządzania organizacją, polegający na rezygnacji z przełożonych oraz określonych stanowisk. Uprawnienia do podejmowania decyzji są rozproszone wśród autonomicznych, samoorganizujących się zespołów.

DOŁĄCZ DO MOJEJ SIECI KONTAKTÓW

© 2024 MRUG.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: empressia.pl