Święta, Święta i po Świętach . Wam też tak szybko upłynął ten świąteczny czas? Choć wydaje się, że była to tylko krótka chwila, to pozwoliła mi w pełni podładować moje wewnętrzne baterie. Z nową energią zabieram się za kolejne podsumowanie zeszłorocznej jesieni. Dziś, opowiem Wam o Kursie Coachingu Zespołowego w Analizie Transakcyjnej.

 

CZYM JEST COACHINGU ZESPOŁOWY?

 

O samej Analizie Transakcyjnej opowiadałam już w poprzednim artykule. Zacznę więc od wyjaśnienia, czym jest coaching zespołowy.

 

Coachingu zespołowy jest procesem rozwojowym, podczas którego coach pracuje ze wszystkimi członkami zespołu jednocześnie (w odróżnieniu od coachingu indywidualnego). Poprzez zadawanie odpowiednich pytań i moderowanie dyskusji, coach pomaga zespołowi osiągnąć jego cel. Ta metoda pracy służy podnoszeniu efektywności (zadaniowej lub relacyjnej) całego zespołu oraz wsparciu jego dalszego rozwoju. Dzięki niej, członkowie zespołu mogą zrozumieć i nauczyć się, jak lepiej pracować ze sobą dla osiągnięcia wspólnego celu.

 

KURS COACHINGU ZESPOŁOWEGO W ANALIZIE TRANSAKCYJNEJ to w pierwszym w Polsce program rozwojowym, którego celem było zdobycie/pogłębienie umiejętności prowadzenia coachingu zespołowego w oparciu o teorię i narzędzia Analizy Transakcyjnej. Program kursu podzielony był na cztery etapy [1]:

 

1) Cztery trzydniowe warsztaty bazujące na teorii i modelach AT (struktura i dynamika grup i zespołów, praca z dynamiką grupy, etapy rozwoju grup i zespołów, coaching w grupie, coaching zespołowy, praca nad przypadkami uczestników z rejestracją sesji).

 

2) Praca grup interwizyjnych (w jej skład wchodzili uczestnicy projektu, którzy pracowali nad określonymi zadaniami, dyskutowali nad praktycznym zastosowaniem teorii w pracy uczestników oraz trenowali wykorzystywanie narzędzi coachingowych).

 

3) Opracowanie studium przypadku (jego celem było wykazanie, czy uczestnik kursu posiada zintegrowaną wiedzę na temat koncepcji coachingu zespołowego i potrafi ją stosować w praktyce w swojej dziedzinie).

 

4) Coaching zespołowy realizowany u klienta oraz superwizja tej pracy podczas sesji warsztatowej z trenerką (uczestnicy zastosowali coaching zespołowy w AT u klienta. Ponieważ był to proces edukacyjny, coachowie nie otrzymali wynagrodzenia za prowadzenie tego procesu w organizacji. Na koniec, uczestnicy mogli skorzystać z superwizji tego procesu z trenerką prowadzącą program).

 

Uczestnik kursu, który wziął udział we wszystkich elementach programu, otrzymywał 50,75 punktów International Coach Federation (IFC).

 

Kurs był prowadzony przez niezwykłą trenerkę – Sari Van Poelje z Holandii. Sari jest międzynarodową doradczynią i executive coachem. Posiada 33 lata doświadczenia w coachingu i doradztwie dla menadżerów i kadry zarządzającej w firmach o międzynarodowym zasięgu takich jak: IFF, BMW, Claas, Carmeuse, ING, Prezi I GE. Była również zatrudniona, jako menadżerka wyższego szczebla w korporacjach, w tym w: KLM, EMI Music, ASML oraz Shell. Obecnie jest dyrektorką zarządzającą w INTACT, międzynarodowej firmie zajmującej się szkoleniami, coachingiem i doradztwem [2].

 

Team coaching

 

 Intensywnie i inspirująco pod okiem Sari van Poelje, która uczy nas, jak wzmacniać zespoły.

 

CO DAŁ MI KURS COACHINGU ZESPOŁOWEGO W ANALIZIE TRANSAKCYJNEJ?

 

Niesamowicie efektywne narzędzie do wzmacnia zespołów, którego siłę odkryłam podczas pierwszego coachingu zespołowy realizowanego u klienta. Dotychczas moje interwencje w pracy z klientem dotyczyły poziomu struktury (cele, procesy, role, zadania, struktura organizacyjna). Teraz wiem, że mogę pracować na poziomach głębszych relacji (dystanse psychologiczne, dynamika grupy) i psychodynamicznym (imago grupy, wartości, kultura). Dzięki temu, wraz z uczestnikami, dotykamy istoty problemów, które w standardowej pracy konsultanta mogą być pomijane.

 

KORZYŚCI COACHINGU ZESPOŁOWEGO W ANALIZIE TRANSAKCYJNEJ:

 

Pracując z zespołami w oparciu o tę metodę, zaobserwowałam:

 

✔ duże zaangażowanie członków zespołów na poziomie emocjonalnym,

✔ budującą się otwartość w komunikacji,

✔ większą gotowość na omówienie spraw, które wcześniej były ignorowane,

✔ realną gotowość do wdrożenia zmian, tam, gdzie są one potrzebne.

 

Podsumowując, w pracy z grupami rekomenduję trzy metody: szkolenia, facylitację i coaching. Każda z nich rozwiązuje inny problem, każda z nich ma swoją moc. Jeżeli zdecydujecie się na coaching zespołowy, to Analiza Transakcyjna wyniesie go na wyższy poziom .


[1] Źródło: Oferta Programu Coaching zespołowy w AT_Sari Van Poelje.pdf

[2] Ibidem

DOŁĄCZ DO MOJEJ SIECI KONTAKTÓW

© 2023 MRUG.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt i wykonanie: empressia.pl